شنبه, 10/23/1396 - 08:16 sistan-va-bloc…

پرسه فقر و اعتیاد در حواشی شهر زابل + تصاویر

با خشکسالی های پیش آمده و انسداد مرز و افزایش آمار بیکاری، فقر و محرومیت امان مردم را برید.
پرسه فقر و اعتیاد در حواشی شهر زابل + تصاویر

به گزارش پایگاه خبری بسیج سازندگی به نقل ازپایگاه خبری اوشیدا: با خشکسالی های پیش آمده و انسداد مرز و افزایش آمار بیکاری، فقر و محرومیت امان مردم را برید.

 

بیکاری و نبود تفریح سالم در منطقه سیستان سبب شده تا جوانان وقت خود را با مصرف مواد مخدر بگذرانند که در نهایت برای تامین مواد مخدر مورد نیاز خود به دلیل نبود شغل مجبور به زباله گردی شده اند.