سه شنبه, 05/08/1398 - 09:40 sistan-va-bloc…

اعزام تیم عمومی شهید رهنمون جهت ویزیت رایگان بیماران در حاشیه شهر زاهدان

تیم عمومی بسیج جامعه پزشکی سپاه سلمان در غالب تیم شهید رهنمون با حضور در کهف الشهدا بلوار رسالت شهرستان زاهدان به بیش از 60 نفر از مردم این منطقه خدمات پزشکی، و سلامت ارائه کردند،
اعزام تیم عمومی شهید رهنمون جهت ویزیت رایگان بیماران در حاشیه شهر زاهدان